Ord om Musik

Ord om musik

Skriftställeri inom seriös musik ; redaktionellt arbete ; editionsverksamhet ; översättningar

Forskningsprojekt

Avslutade
Lars Wivallius och musiken - några reflektioner. i: Hela världen är en teater : åtta essäer om Lars Wivallius. Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademien den 2 december 2006 .- Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitets akademien, Konferenser ; 66. Stockholm 2007, s. 108-126. Not.
- Ensemble music copied by the Swedish student Nils Tiliander in Greifswald, Rostock and Wittenberg 1698-1699. i: The dissemination of music in seventeenth-century Europe : Celebrating the Düben Collection : Proceedings from the International conference at Uppsala university 2006. - Varia musicologica ; 18. Bern & 2010, s. 279-303. - Peter Lang
- 1697 års koralpsalmbok i tabulaturnotation i: Melos och logos : festskrift till Folke Bohlin. Artos 2011, s. 311-326. Not
- Ack, Libertas! Wisor av Lars Wivallius med melodier från hans egen tid funna och sammanställda av Jan Olof Rudén med bistånd av Martin Bagge och Mikael Paulsson. Göteborg, Bo Ejeby 2011. Ill.Not.
- Musiken i slottskyrkan under 1600-talet. English summary Music in the palace church during the seventeenth century. i: Grevars och bönders tempel : En bok om Brahekyrkan på Visingsö. Red. Robin Gullbrandsson. Jönköpings läns museum, 2013, s. 328-369. Ill. not.
- Per Brahe den yngres hovkapell. Musiken i Visingsborgs grevskap [English summary: The Court Chapel of Per Brahe the Younger]. Jönköping, Jönköpings läns museum, 2015. Ill

Pågående
Musiken i Uppsala under stormaktstiden, 2: 1661-1720


Specialiteter

Vattenmärken i handgjort papper, tabulaturnotation, musikbibliografi, research inom seriös musik, svensk musik från 1600-tal, 1700-tal och nutida musik. Parodivisor, Hugo Alfvén, körmusik.