Ord om Musik

Bibliografi

Chronological list of writings about music


1960-69

^till början pĺ sidan

Ett nyfunnet komplement till Dübensamlingen [Skara 493 b]
Svensk tidskrift för musikforskning (1965), 51-58

Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche/ Hrsg von Carl-Allan Moberg & Jan Olof Rudén. - Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1969. (Monumenta musicae Svecicae ; 5)

1970-79

^till början pĺ sidan

Hugo Alfvéns kompositioner : Käll- och verkförteckning.- Stockholm, Nordiska Musikförlaget, 1972. (Publ utg av K Musikaliska akademien ; 11)

Stormaktstidens 10 i topp [avec un résumé Le hit-parade aux environs de 1700 en Sučde]
Svensk tidskrift för musikforskning (1976):2, 25-52

Datorbaserad katalogisering av svensk musik [vid STIMs Informationscentral]
Ord och Ton (1977):1, 12-13

Per Brahe's lute book
Svensk tidskrift för musikforskning (1977):2, 47-62

Sinfonia del mare / av Gösta Nystroem : En otidsenlig(?) analys [Summary]
K Musikaliska akademiens ĺrsskrift (1978): 25-51

Vilken betydelse för MIC hade musikforskarkongressen i Ljungskile?
NOMUS Nytt (1979 ), 12-13

Sorgemusik över Gustav III = Trauermusik für Gustav III. : Bisättningsmusik och Begravningskantat / Joseph Martin Kraus : hrsg Jan Olof Rudén. - Stockholm, Edition Reimers, 1979. (Monumenta musicae Svecicae ; 9)

1980-89

^till början pĺ sidan

Eine neuaufgefunde Quelle zu J M Kraus' Begräbniskantate für Gustav III. - Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein 25/2 1981. Stockholm, K Musikaliska akademien, 1981. (K Musikaliska akademiens skriftserie ; 31), 78-80

Music in tablature : a thematic index with source descriptions of music in tablature notation in Sweden. - Stockholm, Svenskt musikhistoriskt arkiv, 1981. (Musik i Sverige ; 5)

Informationscentraler för musik i 22 länder
Ord och Ton (1982):2, 17-19

Amerikanska avhandlingar om nutida svensk musik : ett referat
Nutida Musik (1982/83):3, 35-38

Dag Wirén : life and works. - Stockholm, Swedish Music Information Center, 1982

Musiklivet i 1700-talets Västergötland : anteckningar grundade pĺ läroverkets musiksamling [i Skara].
Vi äro musikanter alltifrĺn Skaraborg : studier i västgötsk musikhistoria.Skara, Skaraborgs länsmuseum 1983, 129-152

Frĺn handskrift till tonande realitet eller Vilken edition skall jag som musiker välja?
Musikrevy (1983):7/8, 302-308

Nottryck och musikförlag i Sverige : för 200 ĺr sedan började tomrummen fyllas
Ord och ton (1983):2, 12-16

Nu satsar STIM pĺ musikalier till biblioteken
Biblioteksbladet (1983):14, 282

STIM-Lördan 26 maj : The Swedish Music Day
Nordic Sounds (1984):1, 21

Svensk nationaldiskografi i sikte?
Ord och Ton (1984):1, 30

Svensk körmusik av idag : en lägesrapport
Nutida Musik (1985/86):3, 26-29

En vänlig grönska populärast i kören
Musikkultur (1986):5, 32-33

Music in watermarks
Svensk tidskrift för musikforskning (1987), 75-90

Svensk körmusik 1986-87 : en jämförelse med perioden 1984-85.
Musikaliska akademiens ĺrsskrift (1987), 180-191

Körtonsättaren Sven-Eric(k) bäst representerad pĺ skiva 1987
Kyrkomusikernas tidning (1988):4, 69-72

Svensk körmusik - hur sĺg den ut 1986-87?
Kyrkomusikernas tidning (1988):1, 5-8

Vilka sjunger svensk körmusik?
Kyrkomusikernas tidning (1988):2, 25-26, 28

Svit d-moll för tangentinstrument / Gustav Düben : ed Jan Olof Rudén. - Stockholm, Hans Busch, 1988

1990-99

^till början pĺ sidan

Ett musikĺr : ...vad hände egentligen musikĺret 1988?
Nutida Musik (1990):1, 23, 28-35

Nu kan du själv använda SMIC – Svensk Musiks databas
Musikbiblioteksnytt (1990):3, 8-9

Svensk Musik 25 ĺr
Svensk Musik (1990):3, 1-2

Hugo Alfvéns kompositioner : ett tillägg
Alfvéniana (1991):1, 6-10

Alfvéns danska förläggare
Alfvéniana (1992):3, 12-14

Alfvéns val av texter pĺ danska
Alfvéniana (1992):3, 15

Alfvénverk komponerade i Danmark
Alfvéniana (1992):3, 12

Midsommarvaka : frĺn skiss till utgĺva ; uruppförande ; kritik
Alfvéniana (1992):1/2, 3-4

Jag gĺr mot döden var jag gĺr : om Robert Thegerströms Alfvénporträtt
Alfvéniana (1993):1, 3-4

Musikaliska sällskap i Sverige
Kulturrĺdet (1993):6, 7-12

Symfoni nr 2 / [av Alfvén]
Alfvéniana (1993):2, 8-11

Skola och universitet.
Musiken i Sverige ; 1. Stockholm, Fischer &Co, 1994, 273-307

Alfvéns föreläsningar i musikhistoria vid Uppsala universitet
Alfvéniana (1994):1, 14

En bĺt med blommor i belysning av Arnold Böcklins Die Toteninsel
Alfvéniana (1994):1, 6-8

Liv och verk ; Kalender.
12 kapitel om Dag Wirén. Stockholm, Edition Reimers, 1995, 13-21 ; 144-159

Nĺgra "nya" melodier till stormaktstidens parodivisor. - Sumlen (1994-95):, 181-264

Alfvén och Stenhammar
Alfvéniana (1995):1/2, 9-13

Alfvénsalen i Uppsala invigd
Alfvéniana (1995):3, 18-19

Carl Milles' Alfvénbyst
Alfvéniana (1995):3, 3-5

Hugo Alfvén och Göteborg
Alfvéniana (1995):1/2, 3-8

Milles och Alfvén
Alfvéniana (1995):3, 6-9

Alfvénbibliografi 1990-95
Alfvéniana (1996):2-3, 20-23

Alfvéns mecenater
Alfvéniana (1996):1, 3-8

Hugo Alfvén och Konsertföreningen i Stockholm
Alfvéniana (1996):2-3, 10-18

Ingemar Mĺnsson, Alfvénpristagare 1996 intervjuas
Alfvéniana (1996):2-3, 4-5

Nyfunnen klavertabulatur i Statens musikbibliotek (MAB)
Tidig musik (1996):4, 20-21

Svensk körmusik bättre och bättre
Körsĺng (1996):4, 16-21

Det är ju inte min favoritmusik : Karin Rehnqvist samtalar med Jan Olof Rudén om Dalarapsodi [av Alfvén]
Alfvéniana (1997):1, 13-14

Hans Eklund, Alfvénpristagare 1997 intervjuas
Alfvéniana (1997):2/3, 18

Hugo Alfvén sedd med rasbiologiska ögon
Alfvéniana (1997):1, 18-19

Myntmästarens informator och hans noter
Dagsverket (1997):3, 13-15

Swedish Music Day för 15de gĺngen.
STIM-Nytt (1997):2, 10

Odae Sveticae : tolv svenska sĺnger / Gustaf Düben, dikter av Samuel Columbus ; utg av Jan Olof Rudén. &; Stockholm, Edition Reimers, 1998. (Monumenta Musicae Svecicae ; 18)

Alfvén som orkesterdirigent : repertoarval enligt Carl-Gunnar Ĺhléns sammanställning i PSCD 109
Alfvéniana (1998):1/2, 11-16

Evgenij Svetlanov intervjuas i maj 1998
Alfvéniana (1998):3, 18-19

Hugo Alfvén -- storsvensk, aningslös, tyskvänlig, medlöpare, nazistsympatisör, nazist, antisemit? : en ohistorisk mediagranskning i februari 1998 av ideologiska stĺndpunkter
Alfvéniana (1998):1/2, 3-6

Hugo Alfvén och Musikerförbundet
Alfvéniana (1998):1/2, 10

Ivar Kamkes Alfvénporträtt : ett tillägg
Alfvéniana (1998):1/2, 6

Nu finns den skyddade svenska musiken och den historiska populärmusiken tillgänglig pĺ Svensk Musiks hemsida
Musikbiblioteksnytt (1998):3, 6

En manskörsĺng [av Alfvén] som inte blev av
Alfvéniana (1999):1, 14-15

Hugo Alfvénrummet pĺ Grand Hôtel [i Stockholm] invigt den 8 december 1999
Alfvéniana (1999):1-2, 12-13

Till dateringen av Alfvéns orkestersĺnger
Alfvéniana (1999):1, 3-6

2000-09

^till början pĺ sidan

Alfvénbibliografi 1996-99
Alfvéniana (2000):1-2, 19-22

Alfvén-fiol lĺnas ut till Musikkonservatoriet i Falun
Alfvéniana (2000):1-2, 22

Hugo Alfvénsällskapet 10 ĺr
Alfvéniana (2000):3-4, 18-22. Ill

I svenska arkiv: Noter för Urban Hjärnes dotter
Tidig Musik (2000):2, 11-13

Originalpartituret till Den förlorade sonen pĺträffat [i Operan]
Alfvéniana (2000):1-2, 18

Svensk körmusik 1996-2000
Körsĺng (2001):4, 11-17. Tab.

Hugo Alfvén och Leksand : en sammanställning
Alfvéniana (2001):1-2, 3-9. Ill.

Alfvéns sommarnöje 1900 pĺ Marö
Alfvéniana (2001):1, 8-9. Ill.

OD:s repertoar under Alfvén som dirigent
Alfvéniana (2002):2-3, 3-17

Den optimala verkförteckningen
Inte bara katalogregler - : festskrift till Anders Lönn. - Stockholm : SMB, 5 mars 2003, 68-76

Hugo Alfvén och Musikaliska Konstföreningen
Alfvéniana (2003):1, 7-11

Alfvénbibliografi 2000-2002
Alfvéniana (2003):1, 13-15

Hugo Alfvén och Nathan Söderblom
Alfvéniana (2003):2-3, 3-7. Not

Hugo Alfvén - en vägvisare./ Red Gunnar Ternhag & Jan Olof Rudén. - Södertälje. Gidlunds, 2003

Hugo Alfvén och Roslagen
Alfvéniana (2004):1-2, 12-21. Ill, not - Även utgiven i Ledungen (2004): 2, 3-6. Ill.

Miklós Maros Sonate für Klavier (2002) - ett verk med tillhörighet i traditionen.
Kammarmusik-nytt (2004):2, 12-13, 34

Miklós Maros Kastrater - en pastisch?
Tidskriften Opera (2004):2, 6-8. Ill

Kastraten 3. Juni [2004] Drottningholm Schlosstheater
Das Opernglas (2004):9, 21. Ill.

Pentatonik och kompositionsmetod hos Miklós Maros med utgĺngspunkt frĺn Cinguettio (1995)
STM online vol 7 (2004)

Amerikakören 1938
Alfvéniana (2004):2-3, 18-20

Hugo Alfvén som kördirigent
Alfvéniana (2004):2-3, 21-23. - Även i Körledaren (2004):4, 10-11. Ill

Det er vigtigere ar vaere personlig i musikken end at vaere original : om Hans Gefors' kormusik
Dansk musik tidsskrift (2004/05):4, 136-139

Jag är mer intresserad av musikens formning än av dess form : Jan Olof Rudén om att nalkas Hans Gefors' körmusik
Tidningen Körsĺng (2005):1, 16-19. Ill.

Ett vinnande koncept? : Jan Olof Rudén analyserar verk av Per Gunnar Petersson, körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):2, 12-14. Ill.

Körtonsättaren Thomas Jennefelts tvĺ ansikten : Jan Olof Rudén analyserar verk av en av vĺra stora körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):3, 12-17. Ill, not

Konstfull kanon klangens kärna : Johan-Magnus Sjöberg som körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):4, 16-17. Ill.

Svensk körmusik 2003-2004 : Fortsätter "The Swedish Choral Miracle"? Del 1-2
Tidningen Körsĺng (2005):4, 12-15. Ill., (2006):1, 15-18.

Stockholms Läns blĺsarsymfoniker 100 ĺr, 1906-2006 : frĺn arbetarmusikkĺr till symfonisk blĺsorkester. Stockholm, Kulturhistoriska bokförlaget, 2006. 207 s., ill., not., CD.

Olallo Morales och Hugo Alfvén.
Alfvéniana (2006):3-4, 3-6. Ill.

Svenska tonsättares musik uppskattad i Nazityskland.
Alfvéniana (2006):3-4, 15-17. Ill.

Alfvéns ceremonimusik.
Alfvéniana (2006):3-4, 19.

Nya blĺsorkesterarrangemang av Midsommarvaka och Svit ur Den förlorade sonen.
Alfvéniana (2006):3-4, 20. Ill.

Med anledning av Linnéjubileet 2007.
Alfvéniana (2007):1-2, 3. Ill.

Alfvénmedaljongen äntligen pĺ plats pĺ Stockholms stadshus.
Alfvéniana (2007):1-2, 4. Ill.

Hugo Alfvén och Albert Löfgren.
Alfvéniana (2007):1-2, 10. Ill.

Bo Larsson, inredare av Alfvénrummet pĺ Grand Hôtel intervjuad.
Alfvéniana (2007):1-2, 18-19. Ill.

Dalarapsodin och Hanser Lina Göransson.
Alfvéniana (2007):3-4, 14-15. Ill., not.

"Hanser-Lina, Siljanskörens pärla och klockarmor i Orsa debuterar pĺ Operan".
Alfvéniana (2007):3-4, 16-20. Ill.

Svensk musik i Tyskland.
Svensk tidskrift för musikforskning (2007), 118-121.

Lars Wivallius och musiken - nĺgra reflektioner.
i: Hela världen är en teater : ĺtta essäer om Lars Wivallius : Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademien den 2 december 2006 .- Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitets akademien Konferenser ; 66. Stockholm 2007, s. 108-126. Not.

[Hugo Alfvén] Festspel för stor orkester op.25 - ett hundraĺrsminne
Alfvéniana (2008):3-4, 15.

Alfvén och Heidenstam.
Alfvéniana (2009):3-4, 11-13.

Hugo Alfvén och Finland.
Alfvéniana (2009):3-4, 13-17.

2010-19

Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning.
Alfvéniana (2010):1, 3-11. Not.

Hugo Alfvénsällskapet 20 ĺr.
Alfvéniana (2010):1, 12-14.

Alfvéniana 2/10. Specialnummer 8 maj 2010 [Programbok]. Stockholm 2010. 20 s. Ill.
Välkommen ; Program ; Verkkommentarer ; Medverkande ; Alfvén och folkmusiken ; Alfvénsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek ; Alfvén som romanstonsättare ; Director musices ; Alfvéns körmusik ; Körledaren Alfvén ; Alfvén och kyrkomusiken ; Mer att läsa om Alfvén ; Uppsalabon

Ensemble music copied by the Swedish student Nils Tiliander in Greifswald, Rostock and Wittenberg 1698-1699
i: The dissemination of music in seventeenth-century Europe : Celebrating the Düben Collection : Proceedings from the International conference at Uppsala university 2006. - Varia musicologica ; 18 Bern etc. 2010, s. 279-303. Not. - Peter Lang

Hugo Alfvén - tonsättaren i akademiens och studentsĺngarnas tjänst
i: Doktorspromotionen fredag 28 maj 2010. - Acta universitatis Upsaliensis. Ser B Inbjudningar; 161, s. 8-27.

Swedish Rhapsody i spionsammanhang.
Alfvéniana (2010):3-4, s. 22.

Alfvénĺret 2010.
Alfvéniana (2011):1-2, s. 15-17. Ill.

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 1.
Alfvéniana (2011):1-2, s. 17-24. Ill.

1697 ĺrs koralpsalmbok i tabulaturnotation
i: Melos och logos : festskrift till Folke Bohlin. Artos 2011, s. 311-326. Not

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 2.
Alfvéniana (2011):3-4, s. 3-6. Ill.

Hans Nordmark avliden.
Alfvéniana (2011):3-4, s. 8. Ill.

Alfvéns julsĺnger
Alfvéniana (2011):3-4, s. 11. Not.

Ack, Libertas! Wisor av Lars Wivallius med melodier frĺn hans egen tid funna och sammanställda med bistĺnd av Martin Bagge och Mikael Paulsson. Göteborg 2011, Ill. Not.

Redaktörsskifte frĺn 3-4/13.
Alfvéniana (2013):1-2, s. 3. Ill.

Alfvénmusik tillägnad kvinnor.
Alfvéniana (2013):1-2, s. 18-20. Ill.

Musiken i slottskyrkan under 1600-talet.
i: Grevars och bönders tempel : En bok om Brahekyrkan pĺ Visingsö. Red. Robin Gullbrandsson. - Summary Music in the palace church during the seventeenth century. - Jönköpings läns museum, 2013, s. 328-369, ill, not.

Artikeln Ferdinand Zellbell d.y. (2013) Levande musikarv

Musikaliska sällskap [i Sverige].
Alfvéniana (2014):1-2, s. 8, 17-19.

Die Trauermusik für König Gustav III. von Schweden - Entstehung, Aufführung, Wiederverwendung
i: Peter Tenhaef (Hg), Gelegenheitsmusik im Ostseeraum vom 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2015, s. 281-295. = Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; 20.

Artikeln Ivar Hedenblad (2015) Levande musikarv

Ein königlicher Besuch in Visingsö im Februar 1655 bei Graf Per Brahe d.J. (1602-1680) I: Musica Baltica. Music-making in Baltic cities : various kinds, places, repertoire, performers, instruments. Ed. by Danuta Popinigis et al. Gdansk 2015, 196-201. Ill.

Musiken: Per Brahes hovkapell i: Prakt och makt. Brahe och 1600-talets adliga livsstil. Red. Bibi Pĺlenäs. Jönköping, Jönköpings läns museum, 2015, s. 62-71. Ill.

Per Brahe den yngres hovkapell: Musiken i Visingsborgs grevskap [summary: The Court Chapel of Count Per Brahe the Younger] Jönköping, Jönköpings läns museum, 2015, ill. not

Var prästen Sven Tiliander ägare till Musik 15-1600 18:1-4 i Växjö bibliotek? Dokumenterat 47 (2015) s. 21-25. Ill.

Artikeln Johan Erik Nordblom (2015) Levande musikarv

Artikeln Johan Fredrik Grenser (2015) Levande musikarv

Per Brahe den yngres hovkapell. Musiken i Visingsborgs grevskap under 1600-talet
Tidig Musik 1/2016 s. 16-18. Ill.

Sĺng och musik pĺ Per Brahes Visingsö
Musikbiblioteksnytt 1/2016, s. 10-12. Ill.

^till början pĺ sidan