Ord om Musik

Bibliography

Chronological list of writings about music


1960-69

^to top

Ett nyfunnet komplement till Dübensamlingen [Skara 493 b]
Svensk tidskrift för musikforskning (1965), 51-58

Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche/ Hrsg von Carl-Allan Moberg & Jan Olof Rudén. - Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1969. (Monumenta musicae Svecicae ; 5)

1970-79

^to top

Hugo Alfvéns kompositioner : Käll- och verkförteckning.- Stockholm, Nordiska Musikförlaget, 1972. (Publ utg av K Musikaliska akademien ; 11)

Stormaktstidens 10 i topp [avec un résumé Le hit-parade aux environs de 1700 en Sučde]
Svensk tidskrift för musikforskning (1976):2, 25-52

Datorbaserad katalogisering av svensk musik [vid STIMs Informationscentral]
Ord och Ton (1977):1, 12-13

Per Brahe's lute book
Svensk tidskrift för musikforskning (1977):2, 47-62

Sinfonia del mare / av Gösta Nystroem : En otidsenlig(?) analys [Summary]
K Musikaliska akademiens ĺrsskrift (1978): 25-51

Vilken betydelse för MIC hade musikforskarkongressen i Ljungskile?
NOMUS Nytt (1979 ), 12-13

Sorgemusik över Gustav III = Trauermusik für Gustav III. : Bisättningsmusik och Begravningskantat / Joseph Martin Kraus : hrsg Jan Olof Rudén. - Stockholm, Edition Reimers, 1979. (Monumenta musicae Svecicae ; 9)

1980-89

^to top

Eine neuaufgefunde Quelle zu J M Kraus' Begräbniskantate für Gustav III. - Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein 25/2 1981. Stockholm, K Musikaliska akademien, 1981. (K Musikaliska akademiens skriftserie ; 31), 78-80

Music in tablature : a thematic index with source descriptions of music in tablature notation in Sweden. - Stockholm, Svenskt musikhistoriskt arkiv, 1981. (Musik i Sverige ; 5)

Informationscentraler för musik i 22 länder
Ord och Ton (1982):2, 17-19

Amerikanska avhandlingar om nutida svensk musik : ett referat
Nutida Musik (1982/83):3, 35-38

Dag Wirén : life and works. - Stockholm, Swedish Music Information Center, 1982

Musiklivet i 1700-talets Västergötland : anteckningar grundade pĺ läroverkets musiksamling [i Skara].
Vi äro musikanter alltifrĺn Skaraborg : studier i västgötsk musikhistoria.Skara, Skaraborgs länsmuseum 1983, 129-152

Frĺn handskrift till tonande realitet eller Vilken edition skall jag som musiker välja?
Musikrevy (1983):7/8, 302-308

Nottryck och musikförlag i Sverige : för 200 ĺr sedan började tomrummen fyllas
Ord och ton (1983):2, 12-16

Nu satsar STIM pĺ musikalier till biblioteken
Biblioteksbladet (1983):14, 282

STIM-Lördan 26 maj : The Swedish Music Day
Nordic Sounds (1984):1, 21

Svensk nationaldiskografi i sikte?
Ord och Ton (1984):1, 30

Svensk körmusik av idag : en lägesrapport
Nutida Musik (1985/86):3, 26-29

En vänlig grönska populärast i kören
Musikkultur (1986):5, 32-33

Music in watermarks
Svensk tidskrift för musikforskning (1987):, 75-90

Svensk körmusik 1986-87 : en jämförelse med perioden 1984-85.
Musikaliska akademiens ĺrsskrift (1987), 180-191

Körtonsättaren Sven-Eric(k) bäst representerad pĺ skiva 1987
Kyrkomusikernas tidning (1988):4, 69-72

Svensk körmusik - hur sĺg den ut 1986-87?
Kyrkomusikernas tidning (1988):1, 5-8

Vilka sjunger svensk körmusik?
Kyrkomusikernas tidning (1988):2, 25-26, 28

Svit d-moll för tangentinstrument / Gustav Düben : ed Jan Olof Rudén. - Stockholm, Hans Busch, 1988

1990-99

^top top

Ett musikĺr : ...vad hände egentligen musikĺret 1988?
Nutida Musik (1990):1, 23, 28-35

Nu kan du själv använda SMIC – Svensk Musiks databas
Musikbiblioteksnytt (1990):3, 8-9

Svensk Musik 25 ĺr
Svensk Musik (1990):3, 1-2

Hugo Alfvéns kompositioner : ett tillägg
Alfvéniana (1991):1, 6-10

Alfvéns danska förläggare
Alfvéniana (1992):3, 12-14

Alfvéns val av texter pĺ danska
Alfvéniana (1992):3, 15

Alfvénverk komponerade i Danmark
Alfvéniana (1992):3, 12

Midsommarvaka : frĺn skiss till utgĺva ; uruppförande ; kritik
Alfvéniana (1992):1/2, 3-4

Jag gĺr mot döden var jag gĺr : om Robert Thegerströms Alfvénporträtt
Alfvéniana (1993):1, 3-4

Musikaliska sällskap i Sverige
Kulturrĺdet (1993):6, 7-12

Symfoni nr 2 / [av Alfvén]
Alfvéniana (1993):2, 8-11

Skola och universitet.
Musiken i Sverige ; 1. Stockholm, Fischer &Co, 1994, 273-307

Alfvéns föreläsningar i musikhistoria vid Uppsala universitet
Alfvéniana (1994):1, 14

En bĺt med blommor i belysning av Arnold Böcklins Die Toteninsel
Alfvéniana (1994):1, 6-8

Liv och verk ; Kalender.
12 kapitel om Dag Wirén. Stockholm, Edition Reimers, 1995, 13-21 ; 144-159

Nĺgra "nya" melodier till stormaktstidens parodivisor. - Sumlen (1994-95):, 181-264

Alfvén och Stenhammar
Alfvéniana (1995):1/2, 9-13

Alfvénsalen i Uppsala invigd
Alfvéniana (1995):3, 18-19

Carl Milles' Alfvénbyst
Alfvéniana (1995):3, 3-5

Hugo Alfvén och Göteborg
Alfvéniana (1995):1/2, 3-8

Milles och Alfvén
Alfvéniana (1995):3, 6-9

Alfvénbibliografi 1990-95
Alfvéniana (1996):2-3, 20-23

Alfvéns mecenater
Alfvéniana (1996):1, 3-8

Hugo Alfvén och Konsertföreningen i Stockholm
Alfvéniana (1996):2-3, 10-18

Ingemar Mĺnsson, Alfvénpristagare 1996 intervjuas
Alfvéniana (1996):2-3, 4-5

Nyfunnen klavertabulatur i Statens musikbibliotek (MAB)
Tidig musik (1996):4, 20-21

Svensk körmusik bättre och bättre
Körsĺng (1996):4, 16-21

Det är ju inte min favoritmusik : Karin Rehnqvist samtalar med Jan Olof Rudén om Dalarapsodi [av Alfvén]
Alfvéniana (1997):1, 13-14

Hans Eklund, Alfvénpristagare 1997 intervjuas
Alfvéniana (1997):2/3, 18

Hugo Alfvén sedd med rasbiologiska ögon
Alfvéniana (1997):1, 18-19

Myntmästarens informator och hans noter
Dagsverket (1997):3, 13-15

Swedish Music Day för 15de gĺngen.
STIM-Nytt (1997):2, 10

Odae Sveticae : tolv svenska sĺnger / Gustaf Düben, dikter av Samuel Columbus ; utg av Jan Olof Rudén. &; Stockholm, Edition Reimers, 1998. (Monumenta Musicae Svecicae ; 18)

Alfvén som orkesterdirigent : repertoarval enligt Carl-Gunnar Ĺhléns sammanställning i PSCD 109
Alfvéniana (1998):1/2, 11-16

Evgenij Svetlanov intervjuas i maj 1998
Alfvéniana (1998):3, 18-19

Hugo Alfvén -- storsvensk, aningslös, tyskvänlig, medlöpare, nazistsympatisör, nazist, antisemit? : en ohistorisk mediagranskning i februari 1998 av ideologiska stĺndpunkter
Alfvéniana (1998):1/2, 3-6

Hugo Alfvén och Musikerförbundet
Alfvéniana (1998):1/2, 10

Ivar Kamkes Alfvénporträtt : ett tillägg
Alfvéniana (1998):1/2, 6

Nu finns den skyddade svenska musiken och den historiska populärmusiken tillgänglig pĺ Svensk Musiks hemsida
Musikbiblioteksnytt (1998):3, 6

En manskörsĺng [av Alfvén] som inte blev av
Alfvéniana (1999):1, 14-15

Hugo Alfvénrummet pĺ Grand Hôtel [i Stockholm] invigt den 8 december 1999
Alfvéniana (1999):1-2, 12-13

Till dateringen av Alfvéns orkestersĺnger
Alfvéniana (1999):1, 3-6

2000-09

^to top

Alfvénbibliografi 1996-99
Alfvéniana (2000):1-2, 19-22

Alfvén-fiol lĺnas ut till Musikkonservatoriet i Falun
Alfvéniana (2000):1-2, 22

Hugo Alfvénsällskapet 10 ĺr
Alfvéniana (2000):3-4, 18-22. Ill

I svenska arkiv: Noter för Urban Hjärnes dotter
Tidig Musik (2000):2, 11-13

Originalpartituret till Den förlorade sonen pĺträffat [i Operan]
Alfvéniana (2000):1-2, 18

Svensk körmusik 1996-2000
Körsĺng (2001):4, 11-17. Tab.

Hugo Alfvén och Leksand : en sammanställning
Alfvéniana (2001):1-2, 3-9. Ill.

Alfvéns sommarnöje 1900 pĺ Marö
Alfvéniana (2001):1, 8-9. Ill.

OD:s repertoar under Alfvén som dirigent
Alfvéniana (2002):2-3, 3-17

Den optimala verkförteckningen
Inte bara katalogregler - : festskrift till Anders Lönn. - Stockholm : SMB, 5 mars 2003, 68-76

Hugo Alfvén och Musikaliska Konstföreningen
Alfvéniana (2003):1, 7-11

Alfvénbibliografi 2000-2002
Alfvéniana (2003):1, 13-15

Hugo Alfvén och Nathan Söderblom
Alfvéniana (2003):2-3, 3-7. Not

Hugo Alfvén - en vägvisare./ Red Gunnar Ternhag & Jan Olof Rudén. - Södertälje. Gidlunds, 2003

Hugo Alfvén och Roslagen
Alfvéniana (2004):1-2, 12-21. Ill, not - Även utgiven i Ledungen (2004): 2, 3-6. Ill.

Miklós Maros Sonate für Klavier (2002) - ett verk med tillhörighet i traditionen.
Kammarmusik-nytt (2004):2, 12-13, 34

Miklós Maros Kastrater - en pastisch?
Tidskriften Opera (2004):2, 6-8. Ill

Kastraten 3. Juni [2004] Drottningholm Schlosstheater
Das Opernglas (2004):9, 21. Ill.

Pentatonik och kompositionsmetod hos Miklós Maros med utgĺngspunkt frĺn Cinguettio (1995)
STM online vol 7 (2004)

Amerikakören 1938
Alfvéniana (2004):2-3, 18-20

Hugo Alfvén som kördirigent
Alfvéniana (2004):2-3, 21-23. - Även i Körledaren (2004):4, 10-11. Ill

Det er vigtigere ar vaere personlig i musikken end at vaere original : om Hans Gefors' kormusik
Dansk musik tidsskrift (2004/05):4, 136-139

Jag är mer intresserad av musikens formning än av dess form : Jan Olof Rudén om att nalkas Hans Gefors' körmusik
Tidningen Körsĺng (2005):1, 16-19. Ill.

Ett vinnande koncept? : Jan Olof Rudén analyserar verk av Per Gunnar Petersson, körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):2, 12-14. Ill.

Körtonsättaren Thomas Jennefelts tvĺ ansikten : Jan Olof Rudén analyserar verk av en av vĺra stora körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):3, 12-17. Ill, not

Konstfull kanon klangens kärna : Johan-Magnus Sjöberg som körtonsättare.
Tidningen Körsĺng (2005):4, 16-17. Ill.

Svensk körmusik 2003-2004 : Fortsätter "The Swedish Choral Miracle"? Del 1-2
Tidningen Körsĺng (2005):4, 12-15. Ill., (2006):1, 15-18.

Stockholms Läns blĺsarsymfoniker 100 ĺr, 1906-2006 : frĺn arbetarmusikkĺr till symfonisk blĺsorkester. Stockholm, Kulturhistoriska bokförlaget, 2006. 207 s., ill., not., CD.

Olallo Morales och Hugo Alfvén.
Alfvéniana (2006):3-4, 3-6. Ill.

Svenska tonsättares musik uppskattad i Nazityskland.
Alfvéniana (2006):3-4, 15-17. Ill.

Alfvéns ceremonimusik.
Alfvéniana (2006):3-4, 19.

Nya blĺsorkesterarrangemang av Midsommarvaka och Svit ur Den förlorade sonen.
Alfvéniana (2006):3-4, 20. Ill.

Med anledning av Linnéjubileet 2007.
Alfvéniana (2007):1-2, 3. Ill.

Alfvénmedaljongen äntligen pĺ plats pĺ Stockholms stadshus.
Alfvéniana (2007):1-2, 4. Ill.

Hugo Alfvén och Albert Löfgren.
Alfvéniana (2007):1-2, 10. Ill.

Bo Larsson, inredare av Alfvénrummet pĺ Grand Hôtel intervjuad.
Alfvéniana (2007):1-2, 18-19. Ill.

Dalarapsodin och Hanser Lina Göransson.
Alfvéniana (2007):3-4, 14-15. Ill., not.

"Hanser-Lina, Siljanskörens pärla och klockarmor i Orsa debuterar pĺ Operan".
Alfvéniana (2007):3-4, 16-20. Ill.

Svensk musik i Tyskland.
Svensk tidskrift för musikforskning (2007), 118-121.

Lars Wivallius och musiken - nĺgra reflektioner.
i: Hela världen är en teater : ĺtta essäer om Lars Wivallius .- Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademien den 2 december 2006 .-. Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitets akademien Konferenser ; 66. Stockholm 2007, s. 108-126. Not.

[Hugo Alfvén] Festspel för stor orkester op.25 - ett hundraĺrsminne
Alfvéniana (2008):3-4, 15.

Alfvén och Heidenstam.
Alfvéniana (2009):3-4, 11-13.

Hugo Alfvén och Finland.
Alfvéniana (2009):3-4, 13-17.

2010-19

Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning.
Alfvéniana (2010):1, 3-11. Not.

Hugo Alfvénsällskapet 20 ĺr.
Alfvéniana (2010):1, 12-14.

Alfvéniana 2/10. Specialnummer 8 maj 2010 [Programbok]. Stockholm 2010. 20 s. Ill.
Välkommen ; Program ; Verkkommentarer ; Medverkande ; Alfvén och folkmusiken ; Alfvénsamlingen i Uppsala uniersitetsbibliotek ; Alfvén som romanstonsättare ; Director musices ; Alfvéns körmusik ; Körledaren Alfvén ; Alfvén och kyrkomusiken ; Mer att läsa om Alfvén ; Uppsalabon

Ensemble music copied by the Swedish student Nils Tiliander in Greifswald, Rostock and Wittenberg 1698-1699
i: The dissemination of music in seventeenth-century Europe : Celebrating the Düben Collection : Proceedings from the International conference at Uppsala university 2006. - Varia musicologica ; 18 Bern etc. 2010, s. 279-303. Not. - Peter Lang

Hugo Alfvén - tonsättaren i akademiens och studentsĺngarnas tjänst
i: Doktorspromotionen fredag 28 maj 2010. - Acta universitatis Upsaliensis. Ser B Inbjudningar; 161, s. 8-27.

Swedish Rhapsody i spionsammanhang.
Alfvéniana (1910):3-4, s. 22.

Alfvénĺret 2010.
Alfvéniana (1911):1-2, s. 15-17. Ill.

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 1.
Alfvéniana (1911):1-2, s. 17-24. Ill.

1697 ĺrs koralpsalmbok i tabulaturnotation
i: Melos och logos : festskrift till Folke Bohlin. Artos 2011, s. 311-326. Not

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 2.
Alfvéniana (1911):3-4, s. 3-6. Ill.

Hans Nordmark avliden.
Alfvéniana (1911):3-4, s. 8. Ill.

Alfvéns julsĺnger
Alfvéniana (1911):3-4, s. 11. Not.

Ack, Libertas! Wisor av Lars Wivallius med melodier frĺn hans egen tid funna och sammanställda med bistĺnd av Martin Bagge och Mikael Paulsson. Göteborg 2011, Ill. Not.

Article Ferdinand Zellbell jun. (2013) Swedish musical heritage

Music societies [in Sweden].
Alfvéniana (2014):1-2, s. 8, 17-19.

Die Trauermusik für König Gustav III. von Schweden - Entstehung, Aufführung, Wiederverwendung
i: Peter Tenhaef (Hg), Gelegenheitsmusik im Ostseeraum vom 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2015, s. 281-295. = Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; 20.

Article Ivar Hedenblad (2015) Swedish musical heritage

Musiken: Per Brahes hovkapell i: Bibi Pĺlenäs (red.) Prakt och makt. Brahe och 1600-talets adliga livsstil. Jönköping, Jönköpings läns museum 2015, s. 62-71. Ill

Per Brahe den yngres hovkapell: Musiken i Visingsborgs grevskap [summary: The Court Chapel of Count Per Brahe the Younger] Jönköping, Jönköpings läns museum, 2015, ill. not

Var prästen Sven Tiliander ägare till Musik 15-1600 18:1-4 i Växjö bibliotek? Dokumenterat 47 (2015) s. 21-25. Ill.

Article Johan Erik Nordblom (2015) Swedish musical heritage

Per Brahe den yngres hovkapell. Musiken i Visingsborgs grevskap under 1600-talet
Tidig Musik 1/2016 s. 16-18. Ill.

Article Johan Fredrik Grenser (2015) Swedish musical heritage

Sĺng och musik pĺ Per Brahes Visingsö
Musikbiblioteksnytt 1/2016, s. 10-12. Ill.

^to top