CV

Jag är född i Helsingfors av svenska föräldrar den 28.8.1937. Skolgång i Västerås avslutad med studentexamen (helklassisk linje) 1956. Deltog i amatörorkestrar i Västerås som oboist. Militärtjänst, sedermera utbildning och tjänstgöring (till 1989) som reservofficer i Visby.

Studier vid Uppsala universitet (romanska språk, konsthistoria, musikforskning) Fil. Kand. 1961, Fil. Lic. 1969 i musikvetenskap (för Ingmar Bengtsson). Därunder 1960-69 timtjänstgöring som musikexpert vid Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Åren 1961-65 även medarbetare vid källinventeringar av musikhandskrifter för RISM.

År 1970 antagen som amanuens vid universitetsbiblioteket med tjänstgöring till 1974 (så småningom som bibliotekarie vid handskriftsavdelningen).

1974-2002 anställd vid STIMs Informationscentral för Svensk Musik med ansvar för bibliotek och arkiv.

Jag har som amatörmusiker varit oboist i Akademiska kapellet och Norrlandsorkestern i Uppsala, varit skalmejblåsare en säsong i Joculatores Upsalienses, varit dirigent några år för V-Dalas blåsorkester Kruthornen. Jag har dessutom under några år undervisat i oboe vid Kommunala musikskolan i Uppsala.

Jag har haft följande förtroendeuppdrag:

 • Sekreterare och därefter ordförande i Akademiska kapellets kamratförening (under Sven E. Svensson, Nils-Olof Berg och Lars-Erik Larsson) till 1963.
 • Medlem i Monumenta Musicae Svecicae-kommittén 1967-77.
 • Styrelsemedlem i svenska sektionen av AIBM (sedermera Musikbiblioteksföreningen) 1971-87 och
 • ordförande i dess organisationskommitté för IAML/IASA kongress i Stockholm 1986.
 • Stiftare och 1973-92 ordförande i Föreningen Nordiska Pappershistoriker. Dess redaktör 1988-90.
 • Ordförande i STIMs Personalklubb 1975-78.
 • Sekreterare i Music Information Centres Professional Branch 1981-83.
 • Sekreterare, verkställande ledamot och redaktör i Hugo Alfvénsällskapet 1990-2015.
 • Styrelseledamot i Hugo Alfvén Fonden i Kungl Musikaliska akademin 1990-2011.
 • Ledamot i valberedningen för Svenska sektionen av IMC (sedermera Svenska Musikrådet) 1994-2000. Sekreterare där 2000-2006
 • Sekreterare i Samtida Musik 2004-2007

Gift 1962 med flöjtisten Margret Reimann (vi träffades i Venedig). Tre barn: Christian f. 1963, Joakim, f. 1966 och Malin, f. 1971. Sedan 1975 har vi bott på olika adresser i Stockholm.