Bibliography

Chronological list of writings about music


1960-69

^to top

Ett nyfunnet komplement till Dübensamlingen [Skara 493 b]
Svensk tidskrift för musikforskning (1965), 51-58

Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche/ Hrsg von Carl-Allan Moberg & Jan Olof Rudén. –
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1969. (Monumenta musicae Svecicae ; 5)

1970-79

^to top

Hugo Alfvéns kompositioner : Käll- och verkförteckning.- Stockholm, Nordiska Musikförlaget, 1972. (Publ utg av K Musikaliska akademien ; 11)

Stormaktstidens 10 i topp [avec un résumé Le hit-parade aux environs de 1700 en Suède] Svensk tidskrift för musikforskning (1976):2, 25-52

Datorbaserad katalogisering av svensk musik [vid STIMs Informationscentral]
Ord och Ton (1977):1, 12-13

Per Brahe’s lute book
Svensk tidskrift för musikforskning (1977):2, 47-62

Sinfonia del mare / av Gösta Nystroem : En otidsenlig(?) analys [Summary]
K Musikaliska akademiens årsskrift (1978): 25-51

Vilken betydelse för MIC hade musikforskarkongressen i Ljungskile?
NOMUS Nytt (1979 ), 12-13

Sorgemusik över Gustav III = Trauermusik für Gustav III. : Bisättningsmusik och Begravningskantat / Joseph Martin Kraus : hrsg Jan Olof Rudén. – Stockholm, Edition Reimers, 1979.
(Monumenta musicae Svecicae ; 9)

1980-89

^to top

Eine neuaufgefunde Quelle zu J M Kraus’ Begräbniskantate für Gustav III. – Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein 25/2 1981. Stockholm, K Musikaliska akademien, 1981. (K Musikaliska akademiens skriftserie ; 31), 78-80

Music in tablature : a thematic index with source descriptions of music in tablature notation in Sweden. – Stockholm, Svenskt musikhistoriskt arkiv, 1981. (Musik i Sverige ; 5)

Informationscentraler för musik i 22 länder
Ord och Ton (1982):2, 17-19

Amerikanska avhandlingar om nutida svensk musik : ett referat
Nutida Musik (1982/83):3, 35-38

Dag Wirén : life and works. – Stockholm, Swedish Music Information Center, 1982

Musiklivet i 1700-talets Västergötland : anteckningar grundade på läroverkets musiksamling [i Skara].
Vi äro musikanter alltifrån Skaraborg : studier i västgötsk musikhistoria.Skara, Skaraborgs länsmuseum 1983, 129-152

Från handskrift till tonande realitet eller Vilken edition skall jag som musiker välja?Musikrevy (1983):7/8, 302-308

Nottryck och musikförlag i Sverige : för 200 år sedan började tomrummen fyllas. Ord och ton (1983):2, 12-16

Nu satsar STIM på musikalier till biblioteken. Biblioteksbladet (1983):14, 282

STIM-Lördan 26 maj : The Swedish Music Day. Nordic Sounds (1984):1, 21

Svensk nationaldiskografi i sikte? Ord och Ton (1984):1, 30

Svensk körmusik av idag : en lägesrapport.  Nutida Musik (1985/86):3, 26-29

En vänlig grönska populärast i kören. Musikkultur (1986):5, 32-33

Music in watermarks.  Svensk tidskrift för musikforskning (1987):, 75-90

Svensk körmusik 1986-87 : en jämförelse med perioden 1984-85.
Musikaliska akademiens årsskrift (1987), 180-191

Körtonsättaren Sven-Eric(k) bäst representerad på skiva 1987.  Kyrkomusikernas tidning (1988):4, 69-72

Svensk körmusik – hur såg den ut 1986-87? Kyrkomusikernas tidning (1988):1, 5-8

Vilka sjunger svensk körmusik? Kyrkomusikernas tidning (1988):2, 25-26, 28

Svit d-moll för tangentinstrument / Gustav Düben : ed Jan Olof Rudén. – Stockholm, Hans Busch, 1988

1990-99

^top top

Ett musikår : …vad hände egentligen musikåret 1988?  Nutida Musik (1990):1, 23, 28-35

Nu kan du själv använda SMIC – Svensk Musiks databas. Musikbiblioteksnytt (1990):3, 8-9

Svensk Musik 25 år.  Svensk Musik (1990):3, 1-2

Hugo Alfvéns kompositioner : ett tillägg. Alfvéniana (1991):1, 6-10

Alfvéns danska förläggare. Alfvéniana (1992):3, 12-14

Alfvéns val av texter på danska.  Alfvéniana (1992):3, 15

Alfvénverk komponerade i Danmark. Alfvéniana (1992):3, 12

Midsommarvaka : från skiss till utgåva ; uruppförande ; kritik. Alfvéniana (1992):1/2, 3-4

Jag går mot döden var jag går : om Robert Thegerströms Alfvénporträtt.  Alfvéniana (1993):1, 3-4

Musikaliska sällskap i Sverige. Kulturrådet (1993):6, 7-12

Symfoni nr 2 / [av Alfvén].  Alfvéniana (1993):2, 8-11

Skola och universitet. Musiken i Sverige ; 1. Stockholm, Fischer &Co, 1994, 273-307

Alfvéns föreläsningar i musikhistoria vid Uppsala universitet. Alfvéniana (1994):1, 14

En båt med blommor i belysning av Arnold Böcklins Die Toteninsel. Alfvéniana (1994):1, 6-8

Liv och verk ; Kalender.
12 kapitel om Dag Wirén. Stockholm, Edition Reimers, 1995, 13-21 ; 144-159

Några “nya” melodier till stormaktstidens parodivisor. Sumlen (1994-95):, 181-264

Alfvén och Stenhammar.  Alfvéniana (1995):1/2, 9-13

Alfvénsalen i Uppsala invigd.  Alfvéniana (1995):3, 18-19

Carl Milles’ Alfvénbyst.  Alfvéniana (1995):3, 3-5

Hugo Alfvén och Göteborg.  Alfvéniana (1995):1/2, 3-8

Milles och Alfvén. Alfvéniana (1995):3, 6-9

Alfvénbibliografi 1990-95. Alfvéniana (1996):2-3, 20-23

Alfvéns mecenater. Alfvéniana (1996):1, 3-8

Hugo Alfvén och Konsertföreningen i Stockholm. Alfvéniana (1996):2-3, 10-18

Ingemar Månsson, Alfvénpristagare 1996 intervjuas. Alfvéniana (1996):2-3, 4-5

Nyfunnen klavertabulatur i Statens musikbibliotek (MAB).  Tidig musik (1996):4, 20-21

Svensk körmusik bättre och bättre.  Körsång (1996):4, 16-21

Det är ju inte min favoritmusik : Karin Rehnqvist samtalar med Jan Olof Rudén om Dalarapsodi [av Alfvén]. Alfvéniana (1997):1, 13-14

Hans Eklund, Alfvénpristagare 1997 intervjuas.  Alfvéniana (1997):2/3, 18

Hugo Alfvén sedd med rasbiologiska ögon.  Alfvéniana (1997):1, 18-19

Myntmästarens informator och hans noter.  Dagsverket (1997):3, 13-15

Swedish Music Day för 15de gången. STIM-Nytt (1997):2, 10

Odae Sveticae : tolv svenska sånger / Gustaf Düben, dikter av Samuel Columbus ; utg av Jan Olof Rudén. &; Stockholm, Edition Reimers, 1998. (Monumenta Musicae Svecicae ; 18)

Alfvén som orkesterdirigent : repertoarval enligt Carl-Gunnar Åhléns sammanställning i PSCD 109.  Alfvéniana (1998):1/2, 11-16

Evgenij Svetlanov intervjuas i maj 1998.  Alfvéniana (1998):3, 18-19

Hugo Alfvén — storsvensk, aningslös, tyskvänlig, medlöpare, nazistsympatisör, nazist, antisemit? : en ohistorisk mediagranskning i februari 1998 av ideologiska ståndpunkter. Alfvéniana (1998):1/2, 3-6

Hugo Alfvén och Musikerförbundet.  Alfvéniana (1998):1/2, 10

Ivar Kamkes Alfvénporträtt : ett tillägg. Alfvéniana (1998):1/2, 6

Nu finns den skyddade svenska musiken och den historiska
populärmusiken tillgänglig på Svensk Musiks hemsida. Musikbiblioteksnytt (1998):3, 6

En manskörsång [av Alfvén] som inte blev av.  Alfvéniana (1999):1, 14-15

Hugo Alfvénrummet på Grand Hôtel [i Stockholm] invigt den 8 december 1999. Alfvéniana (1999):1-2, 12-13

Till dateringen av Alfvéns orkestersånger.  Alfvéniana (1999):1, 3-6

2000-09

^to top

Alfvénbibliografi 1996-99.  Alfvéniana (2000):1-2, 19-22

Alfvén-fiol lånas ut till Musikkonservatoriet i Falun.  Alfvéniana (2000):1-2, 22

Hugo Alfvénsällskapet 10 år.  Alfvéniana (2000):3-4, 18-22. Ill

I svenska arkiv: Noter för Urban Hjärnes dotter.  Tidig Musik (2000):2, 11-13

Originalpartituret till Den förlorade sonen påträffat [i Operan]. Alfvéniana (2000):1-2, 18

Svensk körmusik 1996-2000.  Körsång (2001):4, 11-17. Tab.

Hugo Alfvén och Leksand : en sammanställning.  Alfvéniana (2001):1-2, 3-9. Ill.

Alfvéns sommarnöje 1900 på Marö.  Alfvéniana (2001):1, 8-9. Ill.

OD:s repertoar under Alfvén som dirigent.  Alfvéniana (2002):2-3, 3-17

Den optimala verkförteckningen.  Inte bara katalogregler – : festskrift till Anders Lönn.  Stockholm : SMB, 5 mars 2003, 68-76

Hugo Alfvén och Musikaliska Konstföreningen.  Alfvéniana (2003):1, 7-11

Alfvénbibliografi 2000-2002.  Alfvéniana (2003):1, 13-15

Hugo Alfvén och Nathan Söderblom.  Alfvéniana (2003):2-3, 3-7. Not

Hugo Alfvén – en vägvisare./ Red Gunnar Ternhag & Jan Olof Rudén.
Södertälje. Gidlunds, 2003

Hugo Alfvén och Roslagen.  Alfvéniana (2004):1-2, 12-21. Ill, not –
Även utgiven i Ledungen (2004): 2, 3-6. Ill.

Miklós Maros Sonate für Klavier (2002) – ett verk med tillhörighet i traditionen.  Kammarmusik-nytt (2004):2, 12-13,  34 https://www.academia.edu/8871876/Mikl%C3%B3s_Maros_Sonate_f%C3%BCr_Klavier_2002_-_ett_verk_med_tillh%C3%B6righet_i_traditionen

Miklós Maros Kastrater – en pastisch?  Tidskriften Opera (2004):2, 6-8. Ill

Kastraten 3. Juni [2004] Drottningholm Schlosstheater. Das Opernglas (2004):9, 21. Ill.

Pentatonik och kompositionsmetod hos Miklós Maros med utgångspunkt från Cinguettio (1995). STM online vol 7 (2004) https://www.musikforskning.se/stmonline/vol_7/ruden/index.php?menu=3

Amerikakören 1938. Alfvéniana (2004):2-3, 18-20

Hugo Alfvén som kördirigent.  Alfvéniana (2004):2-3, 21-23. –
Även i Körledaren (2004):4, 10-11. Ill

Det er vigtigere ar vaere personlig i musikken end at vaere original : om Hans Gefors’ kormusik.  Dansk musik tidsskrift (2004/05):4, 136-139

Jag är mer intresserad av musikens formning än av dess form : Jan Olof Rudén om att nalkas Hans Gefors’ körmusik. Tidningen Körsång (2005):1, 16-19. Ill.

Ett vinnande koncept? : Jan Olof Rudén analyserar verk av Per Gunnar Petersson, körtonsättare. Tidningen Körsång (2005):2, 12-14. Ill.

Körtonsättaren Thomas Jennefelts två ansikten : Jan Olof Rudén analyserar verk av en av våra stora körtonsättare. Tidningen Körsång (2005):3, 12-17. Ill, not

Konstfull kanon klangens kärna : Johan-Magnus Sjöberg som körtonsättare. Tidningen Körsång (2005):4, 16-17. Ill.

Svensk körmusik 2003-2004 : Fortsätter “The Swedish Choral Miracle”? Del 1-2. Tidningen Körsång (2005):4, 12-15. Ill., (2006):1, 15-18.

Stockholms Läns blåsarsymfoniker 100 år, 1906-2006 : från arbetarmusikkår till symfonisk blåsorkester. Stockholm, Kulturhistoriska bokförlaget, 2006.
207 s., ill., not., CD.

Olallo Morales och Hugo Alfvén. Alfvéniana (2006):3-4, 3-6. Ill.

Svenska tonsättares musik uppskattad i Nazityskland. Alfvéniana (2006):3-4, 15-17. Ill.

Alfvéns ceremonimusik. Alfvéniana (2006):3-4, 19.

Nya blåsorkesterarrangemang av Midsommarvaka och Svit ur Den förlorade sonen. Alfvéniana (2006):3-4, 20. Ill.

Med anledning av Linnéjubileet 2007. Alfvéniana (2007):1-2, 3. Ill.

Alfvénmedaljongen äntligen på plats på Stockholms stadshus. Alfvéniana (2007):1-2, 4. Ill.

Hugo Alfvén och Albert Löfgren. Alfvéniana (2007):1-2, 10. Ill.

Bo Larsson, inredare av Alfvénrummet på Grand Hôtel intervjuad. Alfvéniana (2007):1-2, 18-19. Ill.

Dalarapsodin och Hanser Lina Göransson. Alfvéniana (2007):3-4, 14-15. Ill., not.

“Hanser-Lina, Siljanskörens pärla och klockarmor i Orsa debuterar på Operan”. Alfvéniana (2007):3-4, 16-20. Ill.

Svensk musik i Tyskland. Svensk tidskrift för musikforskning (2007), 118-121.

Lars Wivallius och musiken – några reflektioner. i: Hela världen är en teater : åtta essäer om Lars Wivallius .- Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademien den 2 december 2006 .-. Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitets akademien
Konferenser ; 66. Stockholm 2007, s. 108-126. Not.

[Hugo Alfvén] Festspel för stor orkester op.25 – ett hundraårsminne. Alfvéniana (2008):3-4, 15.

Alfvén och Heidenstam.  Alfvéniana (2009):3-4, 11-13.

Hugo Alfvén och Finland. Alfvéniana (2009):3-4, 13-17.

2010-19

Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning. Alfvéniana (2010):1, 3-11. Not.

Hugo Alfvénsällskapet 20 år. Alfvéniana (2010):1, 12-14.

Alfvéniana 2/10. Specialnummer 8 maj 2010 [Programbok]. Stockholm 2010. 20 s. Ill. Välkommen ; Program ; Verkkommentarer ; Medverkande ; Alfvén och folkmusiken ; Alfvénsamlingen i Uppsala uniersitetsbibliotek ;
Alfvén som romanstonsättare ; Director musices ; Alfvéns körmusik ; Körledaren Alfvén ; Alfvén och kyrkomusiken ; Mer att läsa om Alfvén ;
Uppsalabon

Ensemble music copied by the Swedish student Nils Tiliander in Greifswald, Rostock and Wittenberg 1698-1699. i: The dissemination of music in seventeenth-century Europe : Celebrating the Düben Collection : Proceedings from the International conference at Uppsala university 2006. – Varia musicologica ; 18 Bern etc. 2010, s. 279-303. Not. – Peter Lang

Hugo Alfvén – tonsättaren i akademiens och studentsångarnas tjänst
i: Doktorspromotionen fredag 28 maj 2010. – Acta universitatis Upsaliensis. Ser B Inbjudningar; 161, s. 8-27.

Swedish Rhapsody i spionsammanhang. Alfvéniana (1910):3-4, s. 22.

Alfvénåret 2010. Alfvéniana (1911):1-2, s. 15-17. Ill.

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 1. Alfvéniana (1911):1-2, s. 17-24. Ill.

1697 års koralpsalmbok i tabulaturnotation. i: Melos och logos : festskrift till Folke Bohlin. Artos 2011, s. 311-326. Not

Dalkarlen Hugo Alfvén. Del 2. Alfvéniana (1911):3-4, s. 3-6. Ill.

Hans Nordmark avliden. Alfvéniana (1911):3-4, s. 8. Ill.

Alfvéns julsånger. Alfvéniana (1911):3-4, s. 11. Not.

Ack, Libertas! Wisor av Lars Wivallius med melodier från hans egen tid funna och sammanställda med bistånd av Martin Bagge och Mikael Paulsson. Göteborg 2011, Ill. Not.

Miklós Maros, Streichquartett Nr.3 und String Quartet no. 1 — ein  Vergleich. Not.
Academia edu (2013)  https://www.academia.edu/5076050/Miklos_Maros_Streichquartett_Nr._3_und_String_Quartet_no._1_-_ein_Vergleich

Miklós Maros, String quartet no. 1. Not. Academia edu (2013) https://www.academia.edu/4718785/Mikl%C3%B3s_Maros_String_quartet_no_1

Miklós Maros, Streichquartett Nr. 3. Not.
Academia edu (2013) https://www.academia.edu/4719002/Mikl%C3%B3s_Maros_Streichquartett_Nr_3

Article Ferdinand Zellbell jun. (2013). Swedish musical heritage

Music societies [in Sweden]. Alfvéniana (2014):1-2, s. 8, 17-19.

Die Trauermusik für König Gustav III. von Schweden – Entstehung, Aufführung, Wiederverwendung i: Peter Tenhaef (Hg), Gelegenheitsmusik im Ostseeraum vom 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2015, s. 281-295. = Greifswalder Beiträge zur
Musikwissenschaft; 20.

Article Ivar Hedenblad (2015). Swedish musical heritage

Musiken: Per Brahes hovkapell i: Bibi Pålenäs (red.) Prakt och makt. Brahe och 1600-talets adliga livsstil. Jönköping, Jönköpings läns museum 2015, s. 62-71. Ill

Per Brahe den yngres hovkapell: Musiken i Visingsborgs grevskap [summary: The Court Chapel of Count Per Brahe the Younger]. Jönköping, Jönköpings läns museum, 2015, ill. not

Var prästen Sven Tiliander ägare till Musik 15-1600 18:1-4 i Växjö bibliotek?
Dokumenterat 47 (2015) s. 21-25. Ill.

Article Johan Erik Nordblom (2015). Swedish musical heritage

Per Brahe den yngres hovkapell. Musiken i Visingsborgs grevskap under 1600-talet
Tidig Musik 1/2016 s. 16-18. Ill.

Article Johan Fredrik Grenser (2015).
Swedish musical heritage

Sång och musik på Per Brahes Visingsö. Musikbiblioteksnytt 1/2016, s. 10-12. Ill.

Hugo Alfvén bland stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare som firar 100 år den 28 november
Alfvéniana 3-4 2018, s. 4

Vem var Anonymus?
Tidig Musik 3/2019, s. 14-16. Ill.

Felix Mendelssohn-Bartholdy och Adolf Fredrik Lindblad.
Brevväxling 1827-1847. Utg av Eva Öhrström. Övers Jan Olof Rudén =
Felix Mendelssohn-Bartholdy und Adolf Fredrik Lindblad.
Briefwechsel 1827-1847. Hrsg von Eva Öhrström. Übers Jan Olof Ruden:
Gidlunds, 2019

^to top

2020-29

Instrumentsamlingar i Uppsala under stormaktstiden
Tidig Musik 4/2020 s 20-23. Ill

Hugo Alfvénsällskapet som främjare av Alfvéns minne
Alfvéniana 3-4 2022 s 12-15. Ill

Musiken i Uppsala under stormaktstiden, 2: 1660-1730. Bidrag till dess historia grundade på en arkivinventering. Uppsala 2023
Del A. With an English summary: Music at Uppsala during the Swedish Great Power Period, 2, c. 1660-c. 1730. 379 s., Ill.
https://libris.kb.se/bib/3kq5pf481fzhxqgl
Del B. Biografier. 646 s., Ill
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-490509

Musiken i Uppsala under stormaktstiden 2: 1660-1730
Musikbiblioteksnytt 2/2023 s 14-17. Ill

Some prominent features of the chamber music of
Miklós Maros (2023) https://www.academia.edu/107444519/Some_prominent_features_of_the_chamber_music_of_Mikl%C3%B3s_Maros

^to top